نحـــــــــوه راه انـدازی در سیستم عامل های مایکروسافت

با فعال کردن امنیت سرور خود را افزایش خواهید داد.برای اینکار مراحل زیر را طی کنید:

بخش را با اجرا کنید.

در این بخش به قسمت زیر بروید:

در نوار سمت چپ برروی کلیک راست کرده و را انتخاب کنید.

آن را بنامید.

همین روند را تکرار کنید و یک جدید به نام در قسمت بسازید.

برروی کلیک راست کنید . گزینه ی را انتخاب کنید.

آن را بنامید.

برروی کلیک راست کنید . گزینه ی را انتخاب کنید.

آن را بنامید.

همین کاررا برای نیز انجام دهید.

برروی در قسمت و کلیک راست کنید . گزینه ی را انتخاب کنید.

آن را بنامید.(بزرگی و کوچکی کلمات مهم میباشد.)

در بخش در قسمت سمت راست پنجره دوبار برروی کلیک کنید.

در پنجره ی باز شده در قسمت عدد 0 ر ا وارد کرده و برروی کلیک کنید.

برروی در قسمت و کلیک راست کنید . گزینه ی را انتخاب کنید.

آن را بنامید.(بزرگی و کوچکی کلمات مهم میباشد.)

در بخش در قسمت سمت راست پنجره دوبار برروی کلیک کنید.

در پنجره ی باز شده در قسمت عدد 1 ر ا وارد کرده و برروی کلیک کنید.

اکنون سرور خود را کرده تا تغییرات با موفقیت اعمال شوند.

نحـــــــــوه غـیـر فعــال کـردن در سیستم عامل

مسیر تنظیمات سرور خود را پیدا کنید.

برای مثال یکی از دستورات زیر را وارد کنید:

grep -i -r "SSLProtocol" /etc/apache2

grep -i -r "SSLProtocol" /etc/httpd

اگر دستورات بالا عمل نکرد یکی از دو دستور زیر را وارد کنید:

grep -i -r "SSLEngine" /etc/apache2

grep -i -r "SSLEngine" /etc/apache2

این دستورات هاست های مجازی موجود و یا فایل تنظیمات را به عنوان خروجی نمایش میدهد.

فایل تنظیمات را باز کرده و دستور زیر را درون فایل وارد کنید.

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3

اگر از دستور استفاده کرده اید باید کلمه را جستجو کرده و دستور را در خط زیر آن وارد کنید.

سرور را ریستارت کنید.میتوانید با دستور این کار را انجام دهید.